Дневен е-ЕснафПрв и единствен електронски дневен весник во Македонија

Весникот претставува избор на вести за настани во земјата и странство од областа на бизнисот, политиката, спортот и културата. Првиот број е издаден на 07.03.2005 г. Се дистрибуира на предефинирана e-mail листа. Досега се објавени вкупно 362 изданија.

Прегледај ги првите изданија: 1, 2, 3, ...
Последното од објавениот серијал.

Веб страницата на редакцијата Еснаф.
Во моментов offline пензионирано издание.

Сме во потрага по бизнис партнери за продолжување на овој проект.
Контактирајте не на 075384763 или преку оваа контакт форма.