Единствен електронски месечен магазин во Македонија

Хрономер - двонеделен информативно-политички е-магазин Избор на вести и информации за настани во Македонија и во светот кои се случиле во текот на изминатиот месец но презентирани на поинаков, оригинален начин: со куси коментари, ставови и аргументи кои можеби ќе предизвикаат и ваша реакција. Се дистрибуира на предефинирана e-mail листа. Досега се објавени вкупно 26 изданија.

Прегледај ги првите изданија: 1, 2, 3, ..., 19,...
Последното од објавениот серијал.